هلمند : یک تن پولیس در مارجه زخمی گردید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت 11 بجه، در مرکز ولسوالی مارجه، یک تن پهره دار تعمیر ولسوالی هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است . 2021/5/7

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت 11 بجه، در مرکز ولسوالی مارجه، یک تن پهره دار تعمیر ولسوالی هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است .

2021/5/7