هلمند : یک تن پولیس در لشکرگاه هدف سلاح لیزری قرار گرفت

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ قلعه بولان در مربوطات شهرلشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف سلاح لیزری قرار گرفت و بشدت زخمی گردید. ۲۰۲۱/۷/۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ قلعه بولان در مربوطات شهرلشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف سلاح لیزری قرار گرفت و بشدت زخمی گردید.

۲۰۲۱/۷/۱