هلمند : یک تن پولیس در لشکرگاه هدف دراگانوف قرار گرفت

از ولایت هلمند خبر رسدیه است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ فارم از مربوطات حوزۀ هشتم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ پولیس مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است. ۲۰۲۱/۶/۸

از ولایت هلمند خبر رسدیه است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ فارم از مربوطات حوزۀ هشتم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ پولیس مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است.

۲۰۲۱/۶/۸