هلمند : یک تن پولیس در لشکرگاه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ شین مکتب بولان از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، یک تن پولیس با یک میل کارمولی، یک پایه دوربین شب و مقداری مهمات به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ شین مکتب بولان از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، یک تن پولیس با یک میل کارمولی، یک پایه دوربین شب و مقداری مهمات به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۳