هلمند : یک تن پولیس در لشکرگاه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، یک تن پولیس ( نعمت الله ولد حاجی عبدالقیوم باشندۀ ولسوالی میوند ولایت قندهار ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است . نامبرده با خود یک میل […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، یک تن پولیس ( نعمت الله ولد حاجی عبدالقیوم باشندۀ ولسوالی میوند ولایت قندهار ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

نامبرده با خود یک میل خفیفه نیز به مجاهدین سپرده است.

۲۰۲۱/۳/۴