هلمند : یک تن پولیس در لشکرگاه بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته ساعت ۸ بجه، در حوزۀ اول شهر لشکرگاه، نزدیک ششک، یک تن پولیس پیاده در طی حملۀ مجاهدین جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۳/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته ساعت ۸ بجه، در حوزۀ اول شهر لشکرگاه، نزدیک ششک، یک تن پولیس پیاده در طی حملۀ مجاهدین جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۳/۳