هلمند : یک تن پولیس در باباجی به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، یک تن پولیس ( سمیع الله ولد دین محمد باشندۀ اسپین مسجد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. 2021/5/12  

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، یک تن پولیس ( سمیع الله ولد دین محمد باشندۀ اسپین مسجد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

2021/5/12