هلمند :  یک تن پولیس با یک میل پیکا در گریشک به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته از لیواء آب پاشک در مربوطات ولسوالی گریشک، یک تن پولیس ( شاه محمد ولد امین الله باشندۀ ولسوالی واشیر ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. نامبرده با خود یک میل پیکا به مجاهدین سپرده است . 2021/7/30

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته از لیواء آب پاشک در مربوطات ولسوالی گریشک، یک تن پولیس ( شاه محمد ولد امین الله باشندۀ ولسوالی واشیر ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده با خود یک میل پیکا به مجاهدین سپرده است .

2021/7/30