هلمند : یک تن پولیس با یک عراده موتر و چند میل سلاح بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در منطقۀ بلاک کرکان ولسوالی مارجه یک تن پولیس ( غمی ولد گل احمد که در شهر لشکرگاه وظیفه اجرا می کرد ) پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده با خود یک عراده موتر رینجر، یک میل […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در منطقۀ بلاک کرکان ولسوالی مارجه یک تن پولیس ( غمی ولد گل احمد که در شهر لشکرگاه وظیفه اجرا می کرد ) پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده با خود یک عراده موتر رینجر، یک میل دراگانوف و یک میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم نموده است .

۲۰۱۶/۸/۲۴