هلمند : یک تن پولیس اجیر در مارجه بقتل رسید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه ، یک تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا بقتل رسیده است . ۲۰۱۶/۵/۳

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه ، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه ، یک تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا بقتل رسیده است .

۲۰۱۶/۵/۳