هلمند : یک تن پولیس اجیر در شهر لشکرگاه بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت ۱۲ بجه، در کمربندباغ ها در مربوطات حوزۀ نهم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۳/۲

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت ۱۲ بجه، در کمربندباغ ها در مربوطات حوزۀ نهم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۳/۲