هلمند : یک تن پهره دار مرکز دشمن در ناوه هدف سلاح لیزری قرار گرفت

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب ساعت یک بجه، یک تن پهره دار مرکز ادارۀ جاسوسی دشمن در مرکز در تحت محاصرۀ دشمن در ناوه هدف سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است . 2021/5/7

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب ساعت یک بجه، یک تن پهره دار مرکز ادارۀ جاسوسی دشمن در مرکز در تحت محاصرۀ دشمن در ناوه هدف سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است .

2021/5/7