هلمند : یک تن قومندان اجیر در گریشک بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته ساعت 10:30 بجه، در منطقۀ شین مکتب از مربوطات بازارنو ولسوالی گریشک، یک تن قومندان پوستۀ دشمن ( نظامی ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است . 2021/5/21

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته ساعت 10:30 بجه، در منطقۀ شین مکتب از مربوطات بازارنو ولسوالی گریشک، یک تن قومندان پوستۀ دشمن ( نظامی ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

2021/5/21