هلمند : یک تن قرار دادی دشمن در باباجی دستگیر گردید

از ولایت هلمندخبر رسیده است که در مربوطات باباجی شهر لشکرگاه، بر سرک میان گریشک و میدان هوایی شوراب، یک تن قرار دادی دشمن اجیر ( عبدالولی ولد صوفی باشندۀ گریشک ) بهمراه یک عراده موتر مازدا از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . نامبرده از گریشک برای دشمن مواشی انتقال می داد . […]

از ولایت هلمندخبر رسیده است که در مربوطات باباجی شهر لشکرگاه، بر سرک میان گریشک و میدان هوایی شوراب، یک تن قرار دادی دشمن اجیر ( عبدالولی ولد صوفی باشندۀ گریشک ) بهمراه یک عراده موتر مازدا از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

نامبرده از گریشک برای دشمن مواشی انتقال می داد .

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۲۰۲۱/۳/۶