هلمند : یک تن قرار دادی در باباجی زنده دستگیر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات باباجی میان گریشک و شوراب، بر شاهراه هرات قندهار، یک تن قرار دادی دشمن ( عبدالخالق ولد عبدالرحمن باشندۀ بازار گریشک ) از سوی مجاهدین بهمراه یک عراده موترمازدای مملو از مواد خوارکی زنده دستگیر گردیده است. قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات باباجی میان گریشک و شوراب، بر شاهراه هرات قندهار، یک تن قرار دادی دشمن ( عبدالخالق ولد عبدالرحمن باشندۀ بازار گریشک ) از سوی مجاهدین بهمراه یک عراده موترمازدای مملو از مواد خوارکی زنده دستگیر گردیده است.

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است.

۲۰۲۱/۳/۵