هلمند : یک تن عسکر در گریشک زنده دستگیر شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ سیدان ولسوالی گریشک، یک تن عسکر ( سرداولی ولد محمدغازی باشندۀ منطقۀ سران ولسوالی افتکویان ولایت بدخشان ) در حالی که از پوستۀ خود خارج شده بود، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردید. قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ سیدان ولسوالی گریشک، یک تن عسکر ( سرداولی ولد محمدغازی باشندۀ منطقۀ سران ولسوالی افتکویان ولایت بدخشان ) در حالی که از پوستۀ خود خارج شده بود، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردید.

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱