هلمند : یک تن عسکر در نادعلی مورد اصابت دراگانوف قرار گرفت

از ولایت هلمند خبر رسیدخ است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ ماتکی ولسوالی ناعلی ، یک تن پهره دار قرارگاه دشمن مورد اصابت دراگانوف مجاهدین قرار گرفته است . ۲۰۲۱/۶/۸

از ولایت هلمند خبر رسیدخ است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ ماتکی ولسوالی ناعلی ، یک تن پهره دار قرارگاه دشمن مورد اصابت دراگانوف مجاهدین قرار گرفته است .

۲۰۲۱/۶/۸