هلمند : یک تن عسکر در نادعلی بقتل رسید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ گیت چاه انجیر در مربوطات ولسوالی نادعلی، یک تن عسکر پیادۀ دشمن از  کندک در تحت محاصره خارج شده بود، که در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا بقتل رسید. ۲۰۲۰/۱۱/۱

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ گیت چاه انجیر در مربوطات ولسوالی نادعلی، یک تن عسکر پیادۀ دشمن از  کندک در تحت محاصره خارج شده بود، که در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا بقتل رسید.
۲۰۲۰/۱۱/۱