هلمند : یک تن عسکر در مارجه زخمی گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است . 2021/5/21

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است .

2021/5/21