هلمند : یک تن عسکر در مارجه زخمی گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است . ۲۰۲۱/۵/۲۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است .

۲۰۲۱/۵/۲۱