هلمند : یک تن عسکر در مارجه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که یک تن اربکی ( عزت الله آغا ولد نصرالله آغا ) باشندۀ منطقۀ جهاندادبلاک ولسوالی مارجه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۱/۷/۲۳

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که یک تن اربکی ( عزت الله آغا ولد نصرالله آغا ) باشندۀ منطقۀ جهاندادبلاک ولسوالی مارجه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

۲۰۲۱/۷/۲۳