هلمند : یک تن عسکر در سنگین مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفت

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 7 و نیم بجه، در منطقۀ پیچ ولسوالی سنگین، یک تن پهره دار پوستۀ اردوی اجیر مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است . 2020/11/23

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 7 و نیم بجه، در منطقۀ پیچ ولسوالی سنگین، یک تن پهره دار پوستۀ اردوی اجیر مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است .
2020/11/23