هلمند : یک تن عسکر در سنگین به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ خادۀ موبایل از مربوطات ولسوالی سنگین، یک تن عسکر ( میرزا ولد اخترگل باشندۀ ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا ) از حقایق آگاهی حاصل نموده و با یک میل کارمولی به مجاهدین پیوسته است. ۲۰۲۱/۶/۳۰

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ خادۀ موبایل از مربوطات ولسوالی سنگین، یک تن عسکر ( میرزا ولد اخترگل باشندۀ ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا ) از حقایق آگاهی حاصل نموده و با یک میل کارمولی به مجاهدین پیوسته است.

۲۰۲۱/۶/۳۰