هلمند : یک تن سنگوری در لشکرگاه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، یک تن سنگوری ( عبدالواحد ولد غلام رسول باشندۀ ولسوالی واشیر ) پس از درک حقایق بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته است. ۲۰۲۱/۷/۲۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، یک تن سنگوری ( عبدالواحد ولد غلام رسول باشندۀ ولسوالی واشیر ) پس از درک حقایق بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین پیوسته است.

۲۰۲۱/۷/۲۳