هلمند : یک تن سنگوری در لشکرگاه بقتل رسید و تانکش حریق گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در حوزۀ دوم شهر لشکرگاه، یک تن اربکی سنگوری ( محمدناصر ولد عبدالروف باشندۀ قصبه ) در جریان حملۀ تعرضی بقتل رسید و تانکش نیز حریق گردید. ۲۰۲۱/۸/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در حوزۀ دوم شهر لشکرگاه، یک تن اربکی سنگوری ( محمدناصر ولد عبدالروف باشندۀ قصبه ) در جریان حملۀ تعرضی بقتل رسید و تانکش نیز حریق گردید.

۲۰۲۱/۸/۳