هلمند : یک تن دزد با 2 همکارش و 7 عراده موترسایکل در نادعلی بازداشت گردید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته بر مبنای راپور دقیق استخباراتی، در منطقۀ لوی ماندۀ ولسوالی نادعلی، یک تن دزد ( محمدولی ولد محمدحسن )  با 2 تن همکارمستری اش ( سیف الله ولد محمدرسول و عبدالقیو ولد خدای نظر )  از سوی مجاهدین بازداشت گردیده است . از دزد مذکور 7 […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته بر مبنای راپور دقیق استخباراتی، در منطقۀ لوی ماندۀ ولسوالی نادعلی، یک تن دزد ( محمدولی ولد محمدحسن )  با 2 تن همکارمستری اش ( سیف الله ولد محمدرسول و عبدالقیو ولد خدای نظر )  از سوی مجاهدین بازداشت گردیده است .

از دزد مذکور 7 عراده موترسایکل دزدی شده نیز به دست آمده است.

قضیه افراد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

 

2021/7/24