هلمند : یک تن از اجیران مهم در لشکرگاه کشته شد و ۷ میل سلاح به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نزدیک ساختمان ولایت در شهر لشکرگاه، یک تن از اجیران مهم در موترلوکسل خود در طی کمین مجاهدین جابجا کشته شده است. از نامبرده موترش، ۴ میل کلاشنکوف، یک میل پیکا، یک قبضه راکت، یک قبضه تفنگچه و یک پایه تلفن ستلایت به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۸/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نزدیک ساختمان ولایت در شهر لشکرگاه، یک تن از اجیران مهم در موترلوکسل خود در طی کمین مجاهدین جابجا کشته شده است.

از نامبرده موترش، ۴ میل کلاشنکوف، یک میل پیکا، یک قبضه راکت، یک قبضه تفنگچه و یک پایه تلفن ستلایت به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۸/۳