هلمند : یک تن اربکی و یک عضو شورای دشمن در گرمسیر به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که یک تن عضو شورای دشمن در ولسولی گرمسیر، ( عمادالدین ولد محمدامین باشندۀ درویشان ) و یک تن اربکی ( محمدعظیم ولد محمدسلیم باشندۀ منطقۀ لکی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۸

از ولایت هلمند خبر رسیده است که یک تن عضو شورای دشمن در ولسولی گرمسیر، ( عمادالدین ولد محمدامین باشندۀ درویشان ) و یک تن اربکی ( محمدعظیم ولد محمدسلیم باشندۀ منطقۀ لکی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۸