هلمند : یک تن اربکی سنگوری در گریشک به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز نزدیک پمپ جمال الدین در مربوطات مرکز ولسوالی گریشک، یک تن سنگوری کم عمر ( محمدنسیم ولد روشان باشندۀ باغران ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است . ۲۰۲۰/۱۱/۲۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز نزدیک پمپ جمال الدین در مربوطات مرکز ولسوالی گریشک، یک تن سنگوری کم عمر ( محمدنسیم ولد روشان باشندۀ باغران ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است .
۲۰۲۰/۱۱/۲۳