هلمند : یک تن اربکی سنگوری در لشکرگاه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در شهر لشکرگاه، یک تن اربکی سنگوری ( عبدالمالک ولد عبدالظاهر باشندۀ باغرانیان نهرسراج ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در شهر لشکرگاه، یک تن اربکی سنگوری ( عبدالمالک ولد عبدالظاهر باشندۀ باغرانیان نهرسراج ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴