هلمند : یک تن اربکی در گریشک زنده دستگیر گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته میان گریشک و شوراب، یک تن اربکی ( عبدالباری ولد غلام حیدر باشندۀ بازارگریشک ) در هنگام فرار بهمراه یک میل کلاشنکوف از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته میان گریشک و شوراب، یک تن اربکی ( عبدالباری ولد غلام حیدر باشندۀ بازارگریشک ) در هنگام فرار بهمراه یک میل کلاشنکوف از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

۲۰۲۱/۷/۸