هلمند : یک تن اربکی در ناوه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی ناوه، یک تن اربکی ( قدرت الله ولد پیرمحمد باشندۀ هزاراسب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 2020/11/22

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی ناوه، یک تن اربکی ( قدرت الله ولد پیرمحمد باشندۀ هزاراسب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
2020/11/22