هلمند : یک تن اربکی در موسی قلعه به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی موسی قلعه، یک تن اربکی ( سیدگل ولد حبیب الرحمن باشندۀ تخته پل موسی قلعه ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. 2021/5/9

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی موسی قلعه، یک تن اربکی ( سیدگل ولد حبیب الرحمن باشندۀ تخته پل موسی قلعه ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

2021/5/9