هلمند : یک اربکی در هنگام دزدی با سلاحش زنده دستگیر شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ بجه ، در منطقۀ شورشورک ولسوالی مارجه ، یک تن اربکی در حال دزدی ، بهمراه سلاح دست داشته اش، از سوی مجاهدین امارت اسلامی زنده دستگیر گردید . قضیه اربکی مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی ارجاع گردیده است […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ بجه ، در منطقۀ شورشورک ولسوالی مارجه ، یک تن اربکی در حال دزدی ، بهمراه سلاح دست داشته اش، از سوی مجاهدین امارت اسلامی زنده دستگیر گردید .

قضیه اربکی مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی ارجاع گردیده است .

۲۰۱۶/۵/۴