هلمند : کلینیک SHC فعالیت هایش را در گریشک نیز آغاز کرده است

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در منطقۀ آب بازان ولسوالی گریشک، کلینیک SHC   به فعالیت هایش آغاز نموده است . کلینیک مذکور در اثر جنگ ها فعالیت هایش را با موانع روبرو شده بود که اکنون در تحت نظارت کمیسیون صحت امارت اسلامی فعالیت های خویش را آغاز کرده است. ۲۰۲۱/۷/۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در منطقۀ آب بازان ولسوالی گریشک، کلینیک SHC   به فعالیت هایش آغاز نموده است .

کلینیک مذکور در اثر جنگ ها فعالیت هایش را با موانع روبرو شده بود که اکنون در تحت نظارت کمیسیون صحت امارت اسلامی فعالیت های خویش را آغاز کرده است.

۲۰۲۱/۷/۵