هلمند : کلینیک DH در گرمسیر فعالیت هایش را آغاز کرد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی، در ولسوالی تازه فتح شدۀ گرمسیر به کلینیک صحی DH رفته و با پرسونل و مردم دیدار و گفتگو نموده اند. در این بازدید، مسئولین به پرسونل کلینیک و مردم اطمینان  دادند که در خدمت آنان قراردارند و برای رفع هرگونه مشکل بطور […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی، در ولسوالی تازه فتح شدۀ گرمسیر به کلینیک صحی DH رفته و با پرسونل و مردم دیدار و گفتگو نموده اند.

در این بازدید، مسئولین به پرسونل کلینیک و مردم اطمینان  دادند که در خدمت آنان قراردارند و برای رفع هرگونه مشکل بطور مدام می توانند با آنان رابطه کنند.

پرسونل کلینیک نیز تعهد سپرده اند که در ارائه خدمات صحی به مردم  هیچ نوع غفلت و سستی نخواهند کرد.

۲۰۲۱/۷/۱۲