هلمند : ولسوالی ناوه با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که مرکزولسوالی در تحت محاصرۀ ناوه، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات این ولسوالی دیشب در طی عملیات مجاهدین فتح گردیده است . در این عملیات نیروهای دشمن موفق بفرار شده اند و مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات از آنان به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که مرکزولسوالی در تحت محاصرۀ ناوه، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات این ولسوالی دیشب در طی عملیات مجاهدین فتح گردیده است .

در این عملیات نیروهای دشمن موفق بفرار شده اند و مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۵