هلمند : هلاکت 2 تن پولیس اجیر درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 9 بجه دیشب ، 2 تن پولیس اجیر درمقابل حمام ازمربوطات بازار ولسوالی سنگین هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته وهردو جابجا کشته شده اند . 2015/9/16

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 9 بجه دیشب ، 2 تن پولیس اجیر درمقابل حمام ازمربوطات بازار ولسوالی سنگین هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته وهردو جابجا کشته شده اند .

2015/9/16