هلمند : نیروهای وحشی دشمن ۶ فرد ملکی را در لشکرگاه بازداشت کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته اشغالگران امریکایی توسط طیاره های B52 خانه های مردم را در منطقۀ پوسته جمپ در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه هدف بمباردمان قرار داده اند که در اثر آن به مردم زیان سنگین مالی وارد شده است . پس از این بمباردمان، نیروهای کماندوی اجیر توسط […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته اشغالگران امریکایی توسط طیاره های B52 خانه های مردم را در منطقۀ پوسته جمپ در مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه هدف بمباردمان قرار داده اند که در اثر آن به مردم زیان سنگین مالی وارد شده است .

پس از این بمباردمان، نیروهای کماندوی اجیر توسط موتران زرهی به منطقه عملیات شبانه انجام داده و پس از تلاشی خانه ها و آزار و اذیت شدید مردم، یک فرد ملکی موی سفید ( حاجی خان ولس کاکا ) را بهمراه ۲ فرزندش ( احمد الله و اسدالله ) و یک برادارزاده اش ( یعقوب ) و ۲ فرد ملکی بیگناه دیگر بازداشت نموده و با خود برده اند.

نیروهای اجیر در قرارگاه شان، جلوی افراد مذکور سلاح و مهمات گذاشته و سپس بغرض تبلیغات دروغین از آن عکاسی نموده و پخش کرده اند .
۲۰۲۰/۱۱/۸