هلمند : نیروهای وحشی دشمن شفاخانۀ بست را در لشکرگاه بمباردمان کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر، در منطقۀ بیتون از مربوطات حوزۀ نهم شهر لشکرگاه، طیاره های هندی ادارۀ اجیر، یک شفاخانۀ خصوصی را هدف بمباردمان وحشیانه قرار داده است. در این بمباردمان شفخانه تخریب و طعمۀ حریق شده است . ۲۰۲۱/۷/۳۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر، در منطقۀ بیتون از مربوطات حوزۀ نهم شهر لشکرگاه، طیاره های هندی ادارۀ اجیر، یک شفاخانۀ خصوصی را هدف بمباردمان وحشیانه قرار داده است.

در این بمباردمان شفخانه تخریب و طعمۀ حریق شده است .

۲۰۲۱/۷/۳۱