هلمند : نیروهای اجیر یک موتر ملکی را در شوراب به حریق کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای اجیر نزدیک میدان هوایی شوراب، یک عراده موتر تریلر را بر شاهراه هرات بطور قصدی هدف فیرهای وحشیانه قرار داده اند که در اثر آن موتر بطور کامل حریق شده است .انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای اجیر نزدیک میدان هوایی شوراب، یک عراده موتر تریلر را بر شاهراه هرات بطور قصدی هدف فیرهای وحشیانه قرار داده اند که در اثر آن موتر بطور کامل حریق شده است .انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۷/۸