هلمند : نیروهای اجیر یک فرد ملکی را در سنگین شهید کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته ساعت 10 بجه، در منطقۀ پانکیلی ولسوالی سنگین، نیروهای اجیر از لیواء یک فرد ملکی ( عبدالله ولد حاجی نیک محمد ) را که در حال عبور از راه بود، بطور قصدی هدف فیرهای وحشیانه قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند.انالله واناالیه راجعون 2021/5/8

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته ساعت 10 بجه، در منطقۀ پانکیلی ولسوالی سنگین، نیروهای اجیر از لیواء یک فرد ملکی ( عبدالله ولد حاجی نیک محمد ) را که در حال عبور از راه بود، بطور قصدی هدف فیرهای وحشیانه قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند.انالله واناالیه راجعون

2021/5/8