هلمند : معاون حوزۀ ۹ دشمن در شهر لشکرگاه بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۸:۱۵ بجه، در منطقۀ نمرۀ معلمین در مربوطات حوزۀ ۹ شهر لشکرگاه، معاون پولیس همین حوزه ( بورجان ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است. از نامبرده یک میل کارمولی به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۰/۱۱/۷

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۸:۱۵ بجه، در منطقۀ نمرۀ معلمین در مربوطات حوزۀ ۹ شهر لشکرگاه، معاون پولیس همین حوزه ( بورجان ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است.

از نامبرده یک میل کارمولی به دست مجاهدین افتاده است.
۲۰۲۰/۱۱/۷