هلمند : مرکز ولسوالی نادعلی، تعمیرقومندانی و پی آرتی به تصرف مجاهدین در آمد، یک هلی کوپترسرنگون گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب نیروهای کماندوی دشمن در صدد انتقال دادن نیروهای اجیر از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی نادعلی توسط بالچرخ بودند که بالچرخ دشمن هدف حملات رسای مجاهدین قرار گرفت. در این عملیات بالچرخ سرنگون گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. پس از سرنگون […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب نیروهای کماندوی دشمن در صدد انتقال دادن نیروهای اجیر از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی نادعلی توسط بالچرخ بودند که بالچرخ دشمن هدف حملات رسای مجاهدین قرار گرفت.

در این عملیات بالچرخ سرنگون گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.

پس از سرنگون شدن هلی کوپتر، طیاره های دشمن لاشۀ هلی کوپتر را هدف بمباردمان قرار داده اند .

همچنین در طی حملات مسلحانۀ مجاهدین، تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی و پی آرتی بطور کامل فتح گردید و اجیران پس از متحمل شدن تلفات به تعمیراستخبارات پناه برده و در آنجا در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفته اند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح و وسائط به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۲۷