هلمند : مجاهد نفوذی بهمراه یک میل کلاشنکوف به نزد مجاهدین بازگشت

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در بازار ولسوایل گریشک ، یک تن مجاهد نفوذی بهمراه یک میل کلاشنکوف از پوستۀ دشمن به نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشته است . ۲۰۱۶/۳/۲۷

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در بازار ولسوایل گریشک ، یک تن مجاهد نفوذی بهمراه یک میل کلاشنکوف از پوستۀ دشمن به نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشته است .

۲۰۱۶/۳/۲۷