هلمند : قومندان پوسته دشمن در باباجی کشته شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که پری شب در منطقۀ بایزو از مربوطات باباجی یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات قومندان پوسته ( باتور ) و یک پولیس جابجا بهلاکت رسیده و معاون قومندان ( طاهر ) تا سرحد مرگ زخمی شده […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که پری شب در منطقۀ بایزو از مربوطات باباجی یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات قومندان پوسته ( باتور ) و یک پولیس جابجا بهلاکت رسیده و معاون قومندان ( طاهر ) تا سرحد مرگ زخمی شده است .

۲۰۱۶/۳/۲۵