هلمند : قومندان امنیۀ نوزاد در شهر لشکرگاه بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که قومندان امنیۀ نو تعین شدۀ نوزاد ( سمونیار مطیع الله خان ) در شهر لشکرگاه در طی حملۀ مجاهدین بقتل رسیده است . ۲۰۲۱/۸/۲

از ولایت هلمند خبر رسیده است که قومندان امنیۀ نو تعین شدۀ نوزاد ( سمونیار مطیع الله خان ) در شهر لشکرگاه در طی حملۀ مجاهدین بقتل رسیده است .

۲۰۲۱/۸/۲