هلمند : قومندان امنیۀ سابق گرمسیر در شهر لشکرگاه بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز عصر ساعت ۵ بجه، در منطقۀ جوگ ناصری از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، قومندان امنیۀ سابق ولسوالی گرمسیر و قومندان قطعۀ نو تاسیس شدۀ امنیت ملی به نام اتلان ( قومندان عمرگل ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است . قومندان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز عصر ساعت ۵ بجه، در منطقۀ جوگ ناصری از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، قومندان امنیۀ سابق ولسوالی گرمسیر و قومندان قطعۀ نو تاسیس شدۀ امنیت ملی به نام اتلان ( قومندان عمرگل ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

قومندان مذکور در وحشت و دزدی در ولایت هلمند بسیار مشهور شده بود .

پس از این عملیات، یک تن از مجاهدین در فیرهای متقابل دشمن بشهادت رسیده است .تقبله الله

۲۰۲۱/۳/۵