هلمند : عساکر داخلی و خارجی ۷ تن از مردم ملکی را بازداشت کردند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه ف عساکر اشغالگر امریکایی بهمراه اجیران داخلی شان در منطقۀ یخچال از مربوطات نهر سراج ولسوالی هلمند، دست به عملیات شبانه زده اند . عساکر دشمن در این عملیات ، یک عراده موتر ۲D مردم ملکی را حریق ساخته و ۷ […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه ف عساکر اشغالگر امریکایی بهمراه اجیران داخلی شان در منطقۀ یخچال از مربوطات نهر سراج ولسوالی هلمند، دست به عملیات شبانه زده اند .

عساکر دشمن در این عملیات ، یک عراده موتر ۲D مردم ملکی را حریق ساخته و ۷ تن از مردم ملکی را از خانه های شان بیرون کشیده و با خود برده اند .

۲۰۱۶/۵/۱۷