هلمند : طیاره های دشمن پوهنتون بست، یک مسجد و چندخانه و دکان را در لشکرگاه بمباردمان کرده است

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر، طیاره های دشمن در شهر لشکرگاه، مناطق مسکونی را هدف بمباردمان شدید قرار داده است. در این بمباردمان تعمیرپوهنتون بست، یک مسجد در ادۀ قندهار و چندین خانه و دکان تخریب گردیده است  و۵ فرد ملکی نیز زخمی شده اند. دشمن که توان درگیری مستقیم با […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر، طیاره های دشمن در شهر لشکرگاه، مناطق مسکونی را هدف بمباردمان شدید قرار داده است.

در این بمباردمان تعمیرپوهنتون بست، یک مسجد در ادۀ قندهار و چندین خانه و دکان تخریب گردیده است  و۵ فرد ملکی نیز زخمی شده اند.

دشمن که توان درگیری مستقیم با مجاهدین را ندارد، اکنون با بمباردمان بر زیربناها و مناطق عامه می خواهد انتقام آن را از مردم بگیرد.

۲۰۲۱/۸/۳