هلمند : رئیس سارنوالی نظامی دشمن در لشکرگاه بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت ۹ بجه، در منطقۀ ژرششک از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، موتر کروزینگ ضدمرمی رئیس سارنوالی نظامی خاد هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است . در این انفجار موتر بطور کامل تخریب و حریق شده است و رئیس سارنوال نظامی ( محمودسادات ) بهمراه […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته ساعت ۹ بجه، در منطقۀ ژرششک از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، موتر کروزینگ ضدمرمی رئیس سارنوالی نظامی خاد هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است .

در این انفجار موتر بطور کامل تخریب و حریق شده است و رئیس سارنوال نظامی ( محمودسادات ) بهمراه دو تن در آن جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر از اجیران بشدت زخمی گردیده اند.

۲۰۲۱/۳/۶